Palvelumme

Tulkkaus

Luontevaa tulkkauspalvelua


Tulkkauksen tavoitteena on, että tulkkausta tarvitseva henkilö tulee kaikissa tilanteissa kuulluksi ja ymmärretyksi sekä voi osallistua ja olla osa kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Moninaiset tilanteet korostavat tulkkauksen tarvetta mukautua erilaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin.


Vuosien kokemuksella Luontevan tulkit välittävät viestiä ymmärrettävässä muodossa niin, että keskustelu sujuu.


Luonteva on Kelan sopimuskumppani vuosina 2023-2024. Asiakkaitamme ovat myös varhaiskasvatus, koulut, terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut, eri viranomaiset sekä vakuutusyhtiöt.


Kelan vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat tilaavat tulkin Kelan
tulkkauspalvelukeskuksen kautta.

Puhevammaisten tulkkaus

Lakiin perustuva ja Kelan hallinnoima tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino. Puhevammaisella henkilöllä kommunikaatiokeino voi olla esimerkiksi kuvat, aakkostaulu, epäselvä puhe tai vaikkapa piirtäminen.


Luontevan tulkit ovat asiakkaan tukena elämän jokaisessa vaiheessa. Huomioimme asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet kommunikoinnissa. Mukautamme tekemistämme ympäristön vaatimuksiin, jotta kommunikointi sujuu. Monen vuoden kokemus ja erilaiset asiakassuhteet ovat auttaneet laadun ja monipuolisten taitojen kehittämisessä.


Lisätietoa puhevammaisten tulkkauksesta: https://papunet.net/tietoa/tulkkauspalvelu


Lisätietoa Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta: https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu

Viittomakielen tulkkaus

Lakiin perustuva ja Kelan hallinnoima tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino. Kuurolle se on viittomakieli, huonokuuloisella esimerkiksi viitottu puhe ja kuurosokealle kapeaan näkökenttään viittominen tai taktiilitulkkaus.

 

Luontevan tulkit ovat asiakkaan tukena elämän jokaisessa vaiheessa. Huomioimme asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet kommunikoinnissa. Mukautamme tekemistämme ympäristön vaatimuksiin, jotta kommunikointi sujuu. Monen vuoden kokemus ja erilaiset asiakassuhteet ovat auttaneet laadun ja monipuolisten taitojen kehittämisessä.

 

Lisätietoa viittomakielen tulkkauksesta: https://kuurojenliitto.fi/tietoa-tulkkauksesta/


Lisätietoa Kelan tulkkauspalvelusta:
https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu